Fem servir cookies, tant pròpies com de tercers, per millorar la seva experiència online i recollir informació estadística sobre la seva navegació.
En continuar utilitzant aquesta web està acceptant la instal·lació i l'ús de cookies. Més informació a política de cookies  
Resultat de la recerca: Sarda sarda

Ca la Maria (Martí Rosàs - Maria Hernàndez). Llagostera.
Carretera Llagostera - Sta. Cristina (C-65), Km 9
17240 Girona
Telf. 972 831 334
www.restaurantcalamaria.cat
Tipus de cuina
Cuina catalana moderna amb productes ecològics i de proximitat. Restaurant km0 i slow food

Peixos recomanables pel consum (5)
Castanyola, Palometa, Saputa, Besuc negre / Bonítol de l'Atlàntic / Sardina / Serrà imperial, Serrà panegal, Serrà pelegal, Serrà penegal, Rufina, Panegal, Penegal / Verat, Caballa, Vísol, Bis, Bísol
 
Peixateria El Pop. Vilanova i la Geltrú.
Plaça Enric Cristòfol Ricart, 3
08800 Barcelona
Telf. 938 105 679 - 620 223 785
www.elpop.cat
Tipus de cuina
Producte de proximitat km0 (tot el peix és de la llotja de Vilanova i la Geltrú)

Peixos recomanables pel consum (32)
Aranya blanca, Aranya monja, Dragó / Besuc blanc / Besuc de la piga / Boga / Bonítol de l'Atlàntic / Bròtola, Molla / Bruixa, Palaia bruixa, Bruixa de quatre taques, Gall, Serrandell, Llisera / Castanyola, Palometa, Saputa, Besuc negre / Cinta, Codornera, Veta, Anguileta de mar, Flàmula, Floc, Fuet, Lligacama, Pixota vermella / Corball de roca / Dèntol / Escórpora, Cap-roig, Escórpora de cap roig, Escórpora dels bruts, Escórpora groga, Gallineta / Esparrall, Pinta / Llampuga / Llissa llobarrera, Mújol / Maire, Bacallaret, Lluça, Llúcera, Mare de lluç, Tabanc / Morena / Morruda, Auradeta / Musclo / Oblada, Doblada / Pagell, Pagell ver, Pitxell / Pop roquer / Rata, Rata de fons, Rata de mar, Saltabardissa / Reig, Corb reig, Corball, Corball blanc, Corballina, Corbina / Salpa, Aurada grisenca, Saupa / Sard, Sarg, Patena, Vidriada / Sardina / Seitó, Aladroc, Boqueró, Anxova (conservat amb sal) / Sèpia, Sípia / Serrà imperial, Serrà panegal, Serrà pelegal, Serrà penegal, Rufina, Panegal, Penegal / Sorell / Verat, Caballa, Vísol, Bis, Bísol
 
Ses Formigues. Palafrugell.
C/ de Pi i Margall s/n
17200 Girona
Telf. 646 388 170
Tipus de cuina
Mercat del peix Parada nº 5

Peixos recomanables pel consum (37)
Aranya blanca, Aranya monja, Dragó / Besuc blanc / Boga / Bonítol de l'Atlàntic / Bròtola, Molla / Bruixa, Palaia bruixa, Bruixa de quatre taques, Gall, Serrandell, Llisera / Càntera, Xopa / Cinta, Codornera, Veta, Anguileta de mar, Flàmula, Floc, Fuet, Lligacama, Pixota vermella / Círvia, Cerviola, Letxa, Letxola, Serviola, Cirviola / Cloïssa / Corball de roca / Dèntol / Escopinya, Berberetxo / Escórpora, Cap-roig, Escórpora de cap roig, Escórpora dels bruts, Escórpora groga, Gallineta / Garota / Gerret pàmfil, Gerret, Gerret bord, Caramel, Picarel, Xucla, Xucla blanca / Joell, cabeçuda, jovell, moixó, moixonet / Llissa / Llissa llobarrera, Mújol / Maire, Bacallaret, Lluça, Llúcera, Mare de lluç, Tabanc / Morruda, Auradeta / Musclo / Navalla, Canyut / Oblada, Doblada / Pagell, Pagell ver, Pitxell / Pop roquer / Rata, Rata de fons, Rata de mar, Saltabardissa / Salpa, Aurada grisenca, Saupa / Sard, Sarg, Patena, Vidriada / Sardina / Seitó, Aladroc, Boqueró, Anxova (conservat amb sal) / Sèpia, Sípia / Serrà imperial, Serrà panegal, Serrà pelegal, Serrà penegal, Rufina, Panegal, Penegal / Sorell / Vaca serrana, Serrà / Variada, Verada / Verat, Caballa, Vísol, Bis, Bísol