Fem servir cookies, tant pròpies com de tercers, per millorar la seva experiència online i recollir informació estadística sobre la seva navegació.
En continuar utilitzant aquesta web està acceptant la instal·lació i l'ús de cookies. Més informació a política de cookies  
Resultat de la recerca: Boops boops

Hotel Restaurant El Fort. Ullastret.
C/ Presó, 2
17114 Girona
Telf. 972 757 773 / 972 758 364 / 628 712 858
http://www.hotelelfort.cat/restaurant/ca/index.html
Tipus de cuina
Treballem amb un 80% de productes ecològics i tenim un hort on cultivem els nostres propis productes, verdures, enciams, etc.

Peixos recomanables pel consum (14)
Morruda, Auradeta / Oblada, Doblada / Maire, Bacallaret, Lluça, Llúcera, Mare de lluç, Tabanc / Boga / Bruixa, Palaia bruixa, Bruixa de quatre taques, Gall, Serrandell, Llisera / Escórpora, Cap-roig, Escórpora de cap roig, Escórpora dels bruts, Escórpora groga, Gallineta / Llissa / Pagell, Pagell ver, Pitxell / Aranya blanca, Aranya monja, Dragó / Rata, Rata de fons, Rata de mar, Saltabardissa / Salpa, Aurada grisenca, Saupa / Sard, Sarg, Patena, Vidriada / Serrà imperial, Serrà panegal, Serrà pelegal, Serrà penegal, Rufina, Panegal, Penegal / Sorell
 
Peixateria El Pop. Vilanova i la Geltrú.
Plaça Enric Cristòfol Ricart, 3
08800 Barcelona
Telf. 938 105 679 - 620 223 785
www.elpop.cat
Tipus de cuina
Producte de proximitat km0 (tot el peix és de la llotja de Vilanova i la Geltrú)

Peixos recomanables pel consum (32)
Aranya blanca, Aranya monja, Dragó / Besuc blanc / Besuc de la piga / Boga / Bonítol de l'Atlàntic / Bròtola, Molla / Bruixa, Palaia bruixa, Bruixa de quatre taques, Gall, Serrandell, Llisera / Castanyola, Palometa, Saputa, Besuc negre / Cinta, Codornera, Veta, Anguileta de mar, Flàmula, Floc, Fuet, Lligacama, Pixota vermella / Corball de roca / Dèntol / Escórpora, Cap-roig, Escórpora de cap roig, Escórpora dels bruts, Escórpora groga, Gallineta / Esparrall, Pinta / Llampuga / Llissa llobarrera, Mújol / Maire, Bacallaret, Lluça, Llúcera, Mare de lluç, Tabanc / Morena / Morruda, Auradeta / Musclo / Oblada, Doblada / Pagell, Pagell ver, Pitxell / Pop roquer / Rata, Rata de fons, Rata de mar, Saltabardissa / Reig, Corb reig, Corball, Corball blanc, Corballina, Corbina / Salpa, Aurada grisenca, Saupa / Sard, Sarg, Patena, Vidriada / Sardina / Seitó, Aladroc, Boqueró, Anxova (conservat amb sal) / Sèpia, Sípia / Serrà imperial, Serrà panegal, Serrà pelegal, Serrà penegal, Rufina, Panegal, Penegal / Sorell / Verat, Caballa, Vísol, Bis, Bísol
 
Peixos Marc. Calella de Palafrugell.
C/ de Lepant, 19
17210 Girona
Telf. 972 611 533 - 667 230 700
www.peixosmarc.com - info@peixosmarc.com
Tipus de cuina
Altra adreça: Mercat del Peix, parada nº6 C/ de Pi i Margall, PALAFRUGELL 17200 GPS: 41.917581, 3.164784

Peixos recomanables pel consum (43)
Aranya blanca, Aranya monja, Dragó / Besuc blanc / Besuc de la piga / Boga / Bròtola, Molla / Bruixa, Palaia bruixa, Bruixa de quatre taques, Gall, Serrandell, Llisera / Càntera, Xopa / Castanyola, Palometa, Saputa, Besuc negre / Cinta, Codornera, Veta, Anguileta de mar, Flàmula, Floc, Fuet, Lligacama, Pixota vermella / Círvia, Cerviola, Letxa, Letxola, Serviola, Cirviola / Cloïssa / Corball de roca / Dèntol / Escopinya, Berberetxo / Escórpora, Cap-roig, Escórpora de cap roig, Escórpora dels bruts, Escórpora groga, Gallineta / Escurçana, Escurçó, Ferrassa, Milà, Pastinaca, Milana, Tòtina / Esparrall, Pinta / Garota / Joell, cabeçuda, jovell, moixó, moixonet / Llampuga / Llissa / Maire, Bacallaret, Lluça, Llúcera, Mare de lluç, Tabanc / Morena / Morruda, Auradeta / Musclo / Navalla, Canyut / Oblada, Doblada / Pagell, Pagell ver, Pitxell / Petxina lluent / Pop roquer / Rata, Rata de fons, Rata de mar, Saltabardissa / Reig, Corb reig, Corball, Corball blanc, Corballina, Corbina / Salpa, Aurada grisenca, Saupa / Sard, Sarg, Patena, Vidriada / Sardina / Seitó, Aladroc, Boqueró, Anxova (conservat amb sal) / Sèpia, Sípia / Serrà imperial, Serrà panegal, Serrà pelegal, Serrà penegal, Rufina, Panegal, Penegal / Sorell / Tord negre, Grívia, Grívia negra, Tord, Tord marí, Tord massot, Tord roquer, Ull de perdiu / Vaca serrana, Serrà / Variada, Verada / Verat, Caballa, Vísol, Bis, Bísol
 
Ses Formigues. Palafrugell.
C/ de Pi i Margall s/n
17200 Girona
Telf. 646 388 170
Tipus de cuina
Mercat del peix Parada nº 5

Peixos recomanables pel consum (37)
Aranya blanca, Aranya monja, Dragó / Besuc blanc / Boga / Bonítol de l'Atlàntic / Bròtola, Molla / Bruixa, Palaia bruixa, Bruixa de quatre taques, Gall, Serrandell, Llisera / Càntera, Xopa / Cinta, Codornera, Veta, Anguileta de mar, Flàmula, Floc, Fuet, Lligacama, Pixota vermella / Círvia, Cerviola, Letxa, Letxola, Serviola, Cirviola / Cloïssa / Corball de roca / Dèntol / Escopinya, Berberetxo / Escórpora, Cap-roig, Escórpora de cap roig, Escórpora dels bruts, Escórpora groga, Gallineta / Garota / Gerret pàmfil, Gerret, Gerret bord, Caramel, Picarel, Xucla, Xucla blanca / Joell, cabeçuda, jovell, moixó, moixonet / Llissa / Llissa llobarrera, Mújol / Maire, Bacallaret, Lluça, Llúcera, Mare de lluç, Tabanc / Morruda, Auradeta / Musclo / Navalla, Canyut / Oblada, Doblada / Pagell, Pagell ver, Pitxell / Pop roquer / Rata, Rata de fons, Rata de mar, Saltabardissa / Salpa, Aurada grisenca, Saupa / Sard, Sarg, Patena, Vidriada / Sardina / Seitó, Aladroc, Boqueró, Anxova (conservat amb sal) / Sèpia, Sípia / Serrà imperial, Serrà panegal, Serrà pelegal, Serrà penegal, Rufina, Panegal, Penegal / Sorell / Vaca serrana, Serrà / Variada, Verada / Verat, Caballa, Vísol, Bis, Bísol